Vakfımızca, 2021 – 2022 öğretim yılında; Karayolları Vakfı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliğine göre;

Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan, emekliye ayrılan veya vefat eden personelin yükseköğrenim görmekte olan çocuklarına daha sonra vakfa geri ödenmek üzere öğrenim kredisi verilecektir.

Verilecek Öğrenim Kredisinin şartları, talep ve geri alınma şekilleri ile ilgili bilgiler ekli KAV Öğrenim Kredisi Duyurusu’ nda belirtilmiştir.

Başvuru yapacakların aşağıdaki Öğrenim Kredisi Talep Formunu ve Öğrenci Bilgi Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak en geç 31 Ekim 2021 tarihinde vakıf merkezinde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.