KAVSAN


KAVSAN (Karayolları Vakfı Sosyal Yardım ve Dayanışma Sandığı)

22.03.1989 tarihinde kurulan Karayolları Vakfı Sosyal Yardım ve Dayanışma Sandığı’nın (KAVSAN) kuruluş amacı üyelerine; Üyeliklerinin sona ermesi halinde, üyelik senelerine göre (en az 3 yılın tamamlanması şartıyla) biriken aidatlarına ek olarak bir ödeme yapmak, Ölüm, yangın, sel, deprem v.b. durumlarda karşılıksız yardım yapmak, Aylık aidat miktarı 3,00 TL. (Temmuz 2004 ayından itibaren) KAVSAN üyelerine; 1- Kaza veya ecelle ölümleri halinde 1.000,00 TL, 2- Kaza neticesi maluliyet halinde tam teşekküllü hastanelerden alacakları raporlara istinaden kısmi yada daimi maluliyet yardımı olarak 800,00 TL, 3- Üyeler ister kendi evlerinde, ister lojman yada kirada otursunlar yangın, sel, su basması gibi tabi afet durumlarında 600,00 TL, sosyal yardım yapılmaktadır. Üyelerin bu yardımdan faydalanabilmeleri için olayın vukuundan itibaren en geç 2 ay içinde ve resmi kurumlardan alacakları yazılarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.